dinsdag 24 maart 2015


 

Nieuwsbericht: Happy Kids Care

Happy KidsCare is een AWBZ erkende instelling die ontwikkelweekenden en midweken organiseert ten behoeve van kinderen met ADHD, autisme (ASS: autisme spectrum stoornissen) en bijkomende gedragsproblematiek. Naast professionele opvang en begeleiding voor de kinderen is de stichting opgericht ter ontlasting van de ouders in de dagelijkse intensieve z…
KlinefelterRoesjadmin ▪ op 24 maart 2015

Archief