Disclaimer

Op de Cyberpoli kun je vragen te stellen aan medische hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Geen vervanging consult

De antwoorden van het panel kunnen niet worden beschouwd als vervanging van een consult, een behandeling of het stellen van een diagnose. Bij vragen of twijfel over je gezondheid, behandeling of medicijnen, adviseren wij altijd om contact op te nemen met de eigen huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Voor acute problemen of noodsituaties dient men zich altijd tot de huisarts of behandelend arts te wenden.