Wie zijn de mensen achter de Cyberpoli?

De Cyberpoli is een project van Stichting Artsen voor Kinderen.

Het team van de Cyberpoli bestaat uit drie vaste medewerkers:

  • Marloes Vegelin, kinderarts en neonatoloog, verantwoordelijk voor de medische redactie.
  • Roesja van Doorn, diëtist en orthopedagoog, social webmaster en coördinator van de Cyberpoli.
  • Lex Winkler, arts en directeur van Stichting Artsen voor Kinderen en Stichting Fitkids, en eindverantwoordelijk voor de Cyberpoli.

De Cyberpoli werkt samen met de volgende bedrijven en zzp’ers: