wiewezijn

Wie zijn de mensen achter de Cyberpoli?

De Cyberpoli is een project van Stichting Artsen voor Kinderen. Het team van de Cyberpoli bestaat uit drie vaste medewerkers, die allen in dienst zijn van Artsen voor Kinderen:
  • Marloes Vegelin, kinderarts en neonatoloog, is verantwoordelijk voor bijna alle medische teksten op de Cyberpoli.
  • Roesja van Doorn, diëtist en orthopedagoog, is de social webmaster en is als coördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
  • Lex Winkler, arts en directeur van Stichting Artsen voor Kinderen en Stichting Fitkids, is eindverantwoordelijk voor de Cyberpoli.
Soms vragen we een gastredacteur voor de uitwerking van een specifiek medisch onderwerp.

Daarnaast maakt de Cyberpoli gebruik van de diensten van een aantal zzp’ers en bedrijven:

Informatie