Wie zijn de mensen achter de Cyberpoli?

De Cyberpoli is een project van Stichting Artsen voor Kinderen.

Het team van de Cyberpoli bestaat uit een aantal vaste medewerkers:

  • Marloes Vegelin, kinderarts en neonatoloog, verantwoordelijk voor de medische redactie.
  • Roesja van Doorn, diëtist en orthopedagoog, social webmaster en coördinator van de Cyberpoli.
  • Lex Winkler, arts en tot en met 2023 eindverantwoordelijk voor de Cyberpoli.
  • Michel Weijerman, kinderarts en directeur van Stichting Artsen voor Kinderen en eindverantwoordelijk voor de Cyberpoli.

De Cyberpoli werkt samen met de volgende bedrijven en zzp’ers:

  • Biomedia (www.biomedia.nl) ontwikkelt en beheert de Cyberpoli-website. Bente van Kalshoven heeft de vormgeving van de Cyberpoli overgenomen van Jasper Bleeker, Sara Hekma het ontwerp van de medische animaties van Caroline Ruigrok.
  • Paul Enkelaar (www.paulenkelaarfilms.nl) maakt de films voor de Cyberpoli.
  • Caroline Hogervorst (www.ch-ontwerp.nl) ontwerpt alle drukwerk.
  • Paulette Mostart (www.paulettemostart.nl) doet de (eind)redactie van alle teksten.
  • Marijn Mostart (m.mostart@chello.nl) corrigeert alle teksten.