Je stelt je vraag aan Gerry Christiaens

  • 3
  • 4
avatar

Gerry Christiaens

Ervaringsdeskundige moeder

Mijn naam is Gerry Christiaens. Ik ben getrouwd en moeder van een dochter en zoon. Onze zoon heeft het Klinefeltersyndroom, en dit wist ik vanaf de 20ste week van de zwangerschap. Opvoeden vraagt van mij geduld en begrip, maar als je te maken krijgt met het Klinefeltersyndroom is daarnaast vooral de juiste informatie verzamelen heel belangrijk. Mijn zoon is levenslustig, heeft zelfvertrouwen en stelt zichzelf doelen ( b.v.: ik wil later in een band spelen, of ik wil de zwarte band halen bij judo). Hij heeft moeite met taal ( dysfasie en dyslexie) en daaraan gekoppeld organisatieproblemen. Zijn fijne motoriek ( schrijven) is zwak, maar de grove motoriek ( bewegen en sporten) is in de loop der jaren sterk verbeterd. Na de reguliere basisschool is hij naar voortgezet speciaal onderwijs gegaan en daar gaat hij voor een diploma vmbo. Ik vind het allerbelangrijkste dat hij zich goed voelt en plezier heeft. Daarnaast hoop ik dat hij eruit haalt wat erin zit voor hem, lekker in zijn eigen tempo zijn doelen achterna. Het leerproces gaat echter niet vanzelf, dus stel ik mezelf steeds de vraag hoe kan ik hem optimaal begeleiden, zodat hij zich weer verder kan ontwikkelen. Ik zie omgaan met een beperking niet meteen als een probleem, maar eerder als een uitdaging. Het prikkelt mijn creatieve denken en stimuleert mijn zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. Ik geniet ervan als ik zie dat een bepaalde aanpak goed werkt. Vaak heb ik geroepen: “ Wat zonde dat we alle ervaringen en oplossingen van lotgenoten niet bundelen, want dan krijg je een schat aan waardevolle informatie.” Ook een uitwisseling tussen mensen uit het medische circuit en lotgenoten leek mij zinvol, omdat we van elkaar kunnen leren. Toen ik gevraagd werd om mee te helpen bij de cyberpoli, hoefde ik dus niet lang na te denken. Ervaringsdeskundig zijn we allemaal, maar ik wil graag ervaring en kennis onderling uitwisselen. Daar hebben we met z’n allen wat aan. Sommige ideeën kun je van elkaar gebruiken, maar andere tips misschien niet, omdat niet één jongen of man met het Klinefeltersyndroom hetzelfde is. Graag nodig ik je uit om contact te zoeken, want zo kunnen we wat voor elkaar betekenen. Iedere inbreng is waardevol, en daar ga ik voor!

Klik op de knop verder naar voorbeeld als je klaar bent.