info_privacy

Privacy

Je gezondheid is jouw persoonlijke zaak. Stichting Artsen voor Kinderen doet er dan ook alles aan om je privacy te beschermen. We voldoen aan de hoogste eisen van diverse wetgevende instanties en organisaties, waaronder aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als je wilt kun je de Cyberpoli helemaal anoniem bezoeken. Je hebt een eigen inlogcode, zodat niemand anders dan jij kan zien welke vragen je aan het panel gesteld hebt en wat de antwoorden waren. Ook kan niemand anders dan jij zien wat de resultaten van de eventuele vragenlijst(en) waren als je daar geen toestemming voor gegeven hebt.

Privacyverklaring
Stichting Artsen voor Kinderen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website www.cyberpoli.nl en spant zich in om strikt conform de van toepassing zijnde privacyregelgeving te handelen. Artsen voor Kinderen stelt gebruikersgegevens niet zonder toestemming vooraf ter beschikking aan derden, behalve indien zij daar wettelijk of krachtens gerechtelijke uitspraak toe gehouden mocht zijn. Gebruikersgegevens worden alleen intern gebruikt door medewerkers van Artsen voor Kinderen die dat functioneel nodig hebben in het kader van de website Cyberpoli. Om het gebruik van de website zo persoonlijk mogelijk te maken voor de gebruiker, wordt gebruikgemaakt van de persoonlijke gegevens van een gebruiker, zoals de voornaam en bijvoorbeeld de verjaardagsdatum.

Informatie