Privacy

De Cyberpoli is een project van Stichting Artsen voor Kinderen. Jouw privacy is heel belangrijk voor ons, we doen er dan ook alles aan om deze te beschermen. Lees hieronder hoe de Cyberpoli omgaat met de gegevens die wij verzamelen.
We delen de gebruikers van de Cyberpoli in in twee groepen. De gebruiker die zich niet registreren en de gebruikers die zich wel registreren.

Gebruik Cyberpoli zonder registratie

Hoe gaan we om met de gegevens van gebruikers van de Cyberpoli die zich niet registreren?

Gebruikers van de Cyberpoli kunnen anoniem en zonder vervulling van verplichtingen de website bezoek en de informatie tot zich nemen. Het bezoek van de website Cyberpoli gebeurt geheel op basis van vrijwilligheid. Voor een bezoek is geen registratie nodig. Het bezoek van de Cyberpoli is zonder kosten. De stichting Artsen voor Kinderen noch de Cyberpoli werft actief gebruikers.

Hoe vergaart Cyberpoli gegevens van gebruikers die niet geregistreerd zijn?

Stichting Artsen voor Kinderen monitort dagelijks het gebruik van de Cyberpoli middels Google Analytics. Zo krijgen we inzicht hoe de Cyberpoli op onderdelen van de website bezocht wordt, zoals FAQ, medische informatie, interviews etc. etc. De herkomst van de gebruiker kunnen wij niet herleiden. We kunnen met Google Analytics slechts de geografische herkomst (stad/land) herleiden van de gebruiker maar hebben verder geen informatie over de gebruiker noch weten we wie de gebruiker is.

Met welk doel vergaart de Cyberpoli deze gegevens?

Het monitoren van het bezoekersgedrag via Google Analytics geeft ons een globale indruk waar de interesse van de gebruiker naar uit gaat en helpt Stichting Artsen om haar informatie die we op de website Cyberpoli plaatsen eventueel aan te passen, uit te breiden of te verbeteren.
We verzamelen over het gebruik van de Cyberpoli geen gegevens, anders dan het monitoren van de aantallen bezoekers per ziektedomein, dus voor statistische doeleinden. We delen deze gegevens niet met andere organisaties of (commerciële) instellingen. Wel kunnen wij onderdelen ervan zoals de aantallen bezoekers, per ziekte domein, publiceren in ons jaarverslag of op de website zelf plaatsen.

Wie heeft bij ons inzage in het Google Analytics programma?

Bij Artsen voor Kinderen hebben twee personen inzage in de monitoring met behulp van Google Analytics. Het bedrijf Biomedia, onze verwerker, ontwikkelt en host onze website Cyberpoli en beheert namens ons het Google Analytics programma en heeft derhalve inzage via het Google Analytics programma wat de gebruiker op de site bezoekt. De verwerker Biomedia kan via Google Analytics slechts de geografische herkomst (stad/land) herleiden van de gebruiker maar heeft verder geen informatie over de gebruiker noch weet zij wie de gebruiker is.

Gebruik Cyberpoli na registratie

De gebruiker kan zich registreren. Na registratie kan de gebruiker het volgende op de Cyberpoli doen:

  • In contact komen met andere gebruikers
  • Een vraag stellen aan het panel van deskundigen
  • Een bericht plaatsen op het forum of chatten
  • Een poll invullen

Bij registratie wordt de gebruiker uitgenodigd een account aan te maken en een aantal gegevens in te vullen. Dit geschiedt o.a. door het invullen van een email-adres. Expliciet wordt gevraag naar de leeftijd van de gebruiker. Indien de gebruiker in kwestie onder 16 jaar is, zal tegelijkertijd om toestemming gevraagd worden van een ouder en of verzorger om de Cyberpoli te mogen gebruiken. Wij adviseren ten zeerste om als gebruikersnaam nooit de eigen naam te gebruiken.

Wat doen wij met deze registratiegegevens?

Als de gebruiker zich registreert, geeft deze aan Stichting Artsen voor Kinderen (Cyberpoli) toestemming om deze informatie (email adres of IP-adres) voor onze eigen statistische en/of wetenschappelijke doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld hoeveel gebruikers per ziektedomein zich hebben geregistreerd per maand of hoeveel unieke gebruikers gebruik maken van de Cyberpoli per maand per ziekte domein. Ook hebben wij deze gegevens nodig om bijvoorbeeld mogelijk misbruik (bijvoorbeeld grooming, sexting etc. etc.) van of door andere registreerde gebruikers te voorkomen. Wij delen deze gegevens (email adres of IP-adres) niet met derden, commerciële partijen of andere instellingen.

Wie kunnen deze gegevens inzien?

Twee medewerkers van Artsen voor kinderen kunnen deze gegevens inzien. Onze verwerker Biomedia heeft eveneens of soms op ons verzoek (bijv. vermoeden van misbruik), inzage in deze gegevens.

Verwijderen gegevens

Te allen tijde kan de gebruiker verzoeken zijn account te laten verwijderen. Alleen onze verwerker Biomedia kan het account verwijderen. Door een email te sturen naar info@artsenvoorkinderen.nl kan de gebruiker verzoeken om het account te laten verwijderen. Na verificatie door onze verwerker Biomedia zal het account binnen zeven dagen of, indien mogelijk, eerder verwijderd worden.

Vragen kunnen stellen aan een professioneel team van behandelaars en ervaringsdeskundigen

De Cyberpoli heeft een panel van deskundigen en ervaringsdeskundigen. Het doel van het panel is om vragen te beantwoorden van alleen informatieve aard. Om dit op de juiste manier te doen, moet de gebruiker (vragensteller) zich eerst registreren, zie procedure aldaar. Wij adviseren ten sterkste bij registratie van de gebruikersnaam nooit de eigen naam te gebruiken.
De deskundigen zijn onderverdeeld in ervaringsdeskundigen en behandelaars-deskundigen, die weer verder zijn onderverdeeld over de verschillende chronische aandoeningen die op de site staan. Er is in principe geen behandelrelatie tussen gebruiker en deskundige, noch streven wij dat na.

Wie zijn de leden van het panel?

De leden van het panel worden gerekruteerd door de Stichting Artsen voor Kinderen en vervolgens gebriefd door de social webmaster, waarin hun taken, do’s & don’ts worden uitgelegd. Wij streven geen direct contact tussen de deskundige en gebruiker na, anders dan via een encrypted link via de website. Het staat geregistreerde gebruikers vrij om vragen te stellen, dit gebeurt op vrijwillige basis.

  • Procedure gebruiker: Na registratie logt de gebruiker in, formuleert zijn vraag aan de deskundige van de betreffende aandoening en stuurt zijn vraag via de site naar de deskundige. Dit gebeurt via een encrypted link. De ontvanger, een behandelaar-deskundige of ervaringsdeskundige ziet alleen de gebruikersnaam en heeft geen inzage in het emailadres van de gebruiker. De gebruiker blijft dus in principe anoniem.
  • Procedure deskundige: De behandelaar-deskundige of ervaringsdeskundige ontvangt een email van de Cyberpoli waarin een melding wordt gemaakt dat er een vraag voor deze is binnengekomen. De deskundige logt in de site, beantwoordt de vraag en stuurt deze weg via de encrypted link naar de vragensteller.
  • Procedure gebruiker: De gebruiker ontvangt een email-notificatie dat deze een bericht heeft ontvangen, logt in de site, leest de vraag, sluit af of stuurt een volgende vraag, waarna de procedure zich herhaalt. De vragensteller heeft geen inzage in het email adres van de deskundige.

Wie hebben inzage in het vraag-en-antwoord verkeer?

Twee medische medewerkers van Artsen voor Kinderen hebben inzage in vraag-antwoord-verkeer, voor alle chronische aandoeningen op de Cyberpoli. De verwerker Biomedia heeft alleen inzage in het vraag-antwoord-verkeer op ons verzoek (in geval van vermoeden op misbruik).

Kunnen deskundigen de inhoud van de vragen zien?

De behandelaars-deskundigen kunnen alleen de vragen en antwoorden inzien die de gebruiker binnen die specifieke chronische aandoening aan hem of haar of collega-behandelaars-deskundigen heeft gesteld. De ervaringsdeskundigen kunnen alleen de vragen inzien die de geregistreerde gebruiker aan hem of haar heeft gesteld, niet die van behandelaars-deskundigen of collega ervaringsdeskundigen.

Wat doen we met deze gegevens?

Stichting Artsen voor Kinderen gebruikt de gegevens uit het vraag-antwoord verkeer om de voorlichting op de Cyberpoli op bepaalde punten aan te passen of voor eigen statistisch gebruik. Stichting Artsen voor Kinderen deelt de inhoud van de gegevens niet met derden, gebruikt het niet voor commerciële doeleinden of voor onderzoek door derde partijen.

Privacybeleid van derden

Op de website Cyberpoli tref je een aantal links naar andere niet bij de Cyberpoli behorende websites. Artsen voor Kinderen/Cyberpoli kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.