Disclaimer

Cyberpoli is een website die informatie biedt over 21 chronische ziektes en beperkingen bij kinderen. De website is bedoeld voor kinderen, tieners, jongvolwassenen, ouders en betrokken zorgverleners. De website bevat de mogelijkheid om vragen te stellen aan medische hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Geen vervanging consult

Het gebruik van deze website kan niet beschouwd worden als vervanging van een consult, het stellen van een diagnose of een behandeling door een arts of andere zorgverlener. Bij vragen of twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Informatie