info_voorwie

Voor wie?

Deze site is bedoeld voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte.
In het bijzonder coeliakie, diabetes, IBD (chronisch darmziekten als de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa), astma, aangeboren hartafwijkingen en CF, sikkelcelziekte, thalassemie en jeugdreuma, hiv, Klinefelter syndroom en Down syndroom, CVS, schildklier- en hypofyseaandoeningen en nu ook hemofilie en Von Willebrandziekte, epilepsie en craniofaryngeoom en nieraandoeningen.
Op deze site kunnen kinderen en jongeren met een chronisch ziekte:
  • anoniem een vraag stellen aan een specialist, huisarts, longconsulent, diëtist, orthopedagoog of andere behandelaar
  • anoniem een vraag stellen aan ervaringsdeskundigen
  • ervaringen uitwisselen of gewoon gezellig met andere kinderen chatten
  • hun kennis over hun ziekte vergroten of verdiepen
  • inzicht krijgen in hun eigen welbevinden

Andere gebruikers

Natuurlijk staat het vrij aan ouders de site te bezoeken of zelfs vragen te stellen aan het panel van behandelaars en /of ervaringsdeskundigen.

Scholieren en studenten

Vragen over werkstukken, opdrachten en projecten van scholieren en studenten aan de medisch deskundigen en vragen van volwassen patiënten over zichzelf zullen niet in behandeling genomen worden.
Het plaatsen van enquêtes en vragenlijsten voor werkstukken en opdrachten is ook niet de bedoeling. Deze zullen verwijderd worden.