Links

www.ncfs.nl
De website van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting bevat veel informatie over CF en de laatste ontwikkelingen. Ook zijn er relevante links en literatuur te vinden.

www.stichtingfok.nl
De stichting Fibrose Kinderen Op Kamp organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren met Cystic Fibrosis (CF).
www.ziezon.nl
Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs. Ziezon informeert, adviseert en ondersteunt scholen die te maken hebben met zieke leerlingen. Via de website kun je informatie krijgen over onderwijsconsulenten, waar en hoe je ze bij jou in de regio kunt bereiken.

Passend Onderwijs
Met passend onderwijs wil de overheid ervoor zorgen dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen. Passen onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Deze website biedt daar alle informatie over.

www.ygyh.org/cf/whatisit.htm
Een Engelstalige site met uitleg, animaties en filmpjes over CF.

www.erfocentrum.nl
Op deze website kun je veel antwoorden vinden op vragen over CF en erfelijkheid.

www.longtransplantatie.nl
Website met informatie over longtransplantaties en ervaringen van patiënten.

www.levertransplantatie.umcg.nl
Op deze website van het UMCG vind je uitgebreide medische uitleg en ervaringen van patiënten.

www.stichtingsvp.nl
De Stichting Vakantie Project CF-gezinnen organiseert vakantiereizen voor gezinnen met CF-patiënten en voor jongeren met CF.