Literatuur & Links

Interessante links over CVS.

Literatuur

Voor meer achtergrond over het Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS) is het nuttig het proefschrift van dr. Sanne Nijhof te raadplegen.

Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents: treatment, clinical features and epidemiology', Sanne Nijhof ISBN 978-94-6108-527-6, December 2013

Links

UMCUtrecht.nl
De website van het UMC Utrecht, met informatie voor jongeren over het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Je kunt informatie lezen over de klachten, de oorzaak van CVS, de behandeling en wat het WKZ in Utrecht voor je kan betekenen.

radboudumc.nl
De website van het Nijmeegse Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV). Internisten, microbiologen, psychologen, neurologen, oncologen werken samen om meer kennis te krijgen over chronische vermoeidheid. Je leest er informatie over het kenniscentrum en over de behandeling van CVS.

me-cvs-stichting.nl
De ME/CVS-Stichting is de officiële Nederlandse ME/CVS-patiëntenorganisatie. De stichting helpt mensen met CVS, informeert en brengt mensen met elkaar in contact.

lvmp.nl
Website met informatie bedoeld voor ouders en leerkrachten van kinderen of jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom, CVS. Je vindt er informatie over de kenmerken van CVS, de ideeën die bestaan over de oorzaken en de dagelijkse problemen die rond kinderen met CVS spelen binnen het gezin en op school.

steungroep.nl
Voor jongeren met ME/CVS is schoolgaan vaak een probleem. Toch is er meestal meer mogelijk dan ouders en kinderen denken. Op deze website vind je een hoofdstuk uit de reeks ‘Praktische tips voor leerlingen met ME/CVS in het voortgezet onderwijs’ en wordt aandacht besteed voor toetsen en proefwerken.

jongerenbinnenboord.nl
Een website over onderwijs aan jongeren met chronische klachten. Als je chronische klachten hebt, is het niet altijd eenvoudig om je opleiding te vervolgen en af te ronden. Binnen het project "Liever een karrenspoor..." zijn de onderwijsdrempels die je tegen kunt komen verkend en zijn er oplossingsrichtingen uitgewerkt. De aanpak, waarmee in de afgelopen jaren ervaring is opgedaan, presenteren we op deze website. Er blijkt vaak meer mogelijk dan je zou denken.

cvscentrum.nl
Website van het CVS/ME Centrum Amsterdam, een multidisciplinair centrum voor onderzoek en behandeling van moeheid.

dehoogstraat.nl
Dit deel van de website dan de Hoogstraat gaat over chronische vermoeidheid. Op andere pagina's geven wij algemene informatie over kinder- en jeugdrevalidatie, het dagelijks leven en de aanmelding en behandeling. Die informatie kan ook van toepassing zijn op kinderen en jongeren met chronische vermoeidheid.

lymeverenging.nl
Website met veel informatie over de ziekte van Lyme, symptomen en behandeling, teken en tekenbeten.

ziezon.nl
Website van het landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs met informatie over CVS en onderwijs.

Passend Onderwijs
Met passend onderwijs wil de overheid ervoor zorgen dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen. Passen onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Deze website biedt daar alle informatie over.