Artsen voor Kinderen ontvangt bijdrage voor armoedebestrijding onder kinderen

Door Roesja van Doorn op maandag 26 februari

Meer risico op armoede voor kinderen met een chronische ziekte

Ziekte en armoede gaan vaak met elkaar samen. Zo vergroten chronische ziektes bij kinderen de kans op armoede significant. De sociale en economische impact van ziektes op een gezin is enorm. Artsen voor Kinderen ontvangt een bijdrage van 450.000 euro dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij. Met deze fantastische bijdrage kan Stichting Artsen voor Kinderen de komende drie jaar grote stappen zetten in de bestrijding van armoede veroorzaakt door chronische ziektes.

Doorbreek de relatie tussen chronische ziektes en armoede Ziekte en armoede gaan vaak samen. Zo vergroten chronische ziektes bij kinderen de kans op armoede in een gezin significant. Andersom kan leven in armoede een negatieve invloed hebben op de gezondheid van kinderen, bijvoorbeeld door een verkeerde levensstijl, ongezonde voeding of onvoldoende gezondheidsinformatie. Door deze relatie te doorbreken, kunnen we de getroffen gezinnen daadwerkelijk helpen. Dat kan Artsen voor Kinderen bereiken door twee van hun belangrijkste projecten, namelijk Cyberpoli en Geld&ik, aan elkaar te koppelen.

Impact vergroten door koppeling Cyberpoli en Geld&ik De Cyberpoli en Geld&ik zijn twee effectieve instrumenten waarmee kinderen, jongeren (en hun ouders) met een chronische ziekte die in armoede leven of daarin dreigen te belanden worden bereikt. Hiermee krijgen deze gezinnen naast gezondheidsinformatie, ook laagdrempelig deskundig advies op het gebied van financieel beheer en schuldhulpverlening. Dit alles om te voorkomen dat ze in de armoedeval belanden. Of gezinnen helpen daaruit te ontsnappen. Deelnemers van de Nationale Postcode Loterij… Dank dat we dit met jullie bijdrage mogelijk kunnen maken!!