Periventriculaire leucomalacie

Bij periventriculaire leucomalacie zijn er beschadigingen in de witte stof van de hersenen naast de ventrikels (hersenkamers).

Bij periventriculaire leucomalacie (PVL) zijn er beschadigingen in de witte stof van de hersenen naast de ventrikels (hersenkamers). Bij het ontstaan van deze beschadigingen spelen meerdere factoren een rol. De cellen in de witte stof die nog in ontwikkeling zijn (de voorlopercellen), zijn tussen de 23 en 32 weken zwangerschap extra gevoelig. Ook na de geboorte kan er schade aan de witte stof ontstaan, bijvoorbeeld als er een te lage kooldioxidespanning in het bloed is tijdens beademing of bij schommelingen van de bloeddruk.

Zoekresultaten voor "Periventriculaire leucomalacie" op de Cyberpoli

Vroeggeboorte (late gevolgen)