Tijdelijke verstoorde botgroei bij kinderen met diabetes type 1

 • Avatar van hekma@biomedia.nl
  hekma@biomedia.nl
  op 25 september 2007
  Volgens onderzoek is bij kinderen met diabetes type 1 sprake van een tijdelijke verstoorde botgroei die na verloop van tijd weer normaal wordt.
  "Studies naar de ontwikkeling van het skelet bij kinderen met diabetes type 1 hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd", aldus dr. Susanne Bechtold en enkele collega's van het Univeristy Children's Hospital in München. Zij hebben de lange-termijn effecten van diabetes type 1 op de ontwikkeling van het skelet bij kinderen onderzocht.

  In totaal deden 41 kinderen mee, de gemiddelde leeftijd van deze kinderen was 10 jaar. Zij hadden gemiddeld 4 jaar diabetes type 1. De onderzoekers ontdekten dat de kinderen in eerste instantie kleiner waren dan normaal. Maar bij een tweede meting, uitgevoerd toen de kinderen gemiddeld 15 jaar waren, bleek dat dit verschil weer was opgeheven. "Er is bij kinderen met diabetes type 1 sprake van een tijdelijke lagere botmassa, die na verloop van tijd weer normaal wordt. Ondanks dat feit blijkt er geen toegenomen risico van botbreuken bij deze kinderen te zijn", aldus Bechtold.

  Aan de studie deed slechts een klein aantal kinderen mee die hun diabetes niet goed onder controle hadden. Daarom kan volgens de onderzoekers niet worden gesteld dat een verstoorde botgroei samenhangt met een slechte diabetesinstelling over een langere periode.