Je stelt je vraag aan Renate Swarte

  • 3
  • 4
avatar

Renate Swarte

Kinderarts-neonatoloog

Ik ben Renate Swarte en werkzaam als kinderarts-neonatoloog in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam We weten dat te vroeg geboren kinderen een groter risico hebben op problemen in hun ontwikkeling. Deze kunnen zich op verschillende leeftijd presenteren, afhankelijk van de ernst of van de eisen die op een bepaalde leeftijd aan een kind gesteld worden. Dit kan variëren van mild tot ernstig. Daarom vind ik het belangrijk om deze kwetsbare groep kinderen op verschillende leeftijden te vervolgen. Er kunnen dan, waar nodig, in een vroeg stadium extra maatregelen worden genomen om de ontwikkeling te optimaliseren. Op poli neonatologie kijken we dan ook met de ouders of er problemen zijn om vervolgens waar nodig samen tot een goed behandelplan te komen. Het geeft mij als “dokter” een goed gevoel om de ontwikkeling van de te vroeg geboren kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen en als kinderarts-neonatoloog hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Dus mochten jullie vragen hebben zal ik deze waar mogelijk zo goed mogelijk beantwoorden.

Klik op de knop verder naar voorbeeld als je klaar bent.