Links craniofaryngeoom

Interessante links over craniofaryngeoom.

hypofyse.nl

De website van de Nederlandse Hypofyse Stichting, met veel informatie over verschillende aandoeningen, de hypofyse en steunpunten.

kinderneurologie.eu

Deze website biedt informatie en uitleg over diverse ziektebeelden, praktische links en een forum voor ouders. De auteur van deze website is kinderneuroloog Jolanda Schieving.

nvvn.org

De website van de Nederlandse Vereniging Voor Neurochirurgie beschrijft de verschijnselen, het stellen van de diagnose en de neurochirurgische behandelmogelijkheden.

hersentumor.nl

De website van de Stichting Hersentumor.nl, een initiatief van deskundigen. Via de zoekfunctie kun je bijvoorbeeld een heldere, korte beschrijving vinden over de verschillende bestralingsmethoden en over bijwerkingen van bestraling.

kinderneuropsychologie.org

Website met medische informatie over craniofaryngeoom met literatuurverwijzingen.

dewaterlelie.net

Deze website geeft informatie over de Waterlelie, het expertisecentrum voor speciaal onderwijs, een speciale school in het centrum van de Randstad. Ontwikkelingsstimulering ten behoeve van de zelfredzaamheid en de leerontwikkeling van de leerlingen staan centraal.
Leerlingen met epilepsie, maar ook neurologische aandoeningen, chronische ziekten of lichamelijke beperkingen, en ook zeer moeilijk lerende kinderen, kunnen op deze school terecht.

thuisonderwijs.nl

De website van de Nederlandse Vereniging voor Thuis Onderwijs. De NVvTO is een vereniging van ouders (en verzorgers) die aan hun kinderen thuisonderwijs geven, hebben gegeven of dit serieus van plan zijn.

stichtingpassendonderwijs.nl

Op deze website vind je informatie over Stichting Passend Onderwijs. Deze stichting beoogt het onderwijs voor kinderen met bijzondere eigenschappen beter passend te maken. Daarvoor heeft de stichting diverse programma's ontwikkeld: de Routeplanners voor het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs en het mbo. De site biedt leerkrachten, ouders, intern begeleiders, management en andere betrokkenen handvatten om leerlingen met bijzondere eigenschappen onderwijs op maat te bieden. Met name de communicatie en samenwerking tussen ouders en schoolorganisatie nemen een belangrijke plaats in binnen deze aanpak.

www.ziezon.nl
Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs. Ziezon informeert, adviseert en ondersteunt scholen die te maken hebben met zieke leerlingen. Via de website kun je informatie krijgen over onderwijsconsulenten, waar en hoe je ze bij jou in de regio kunt bereiken.

Passend Onderwijs
Met passend onderwijs wil de overheid ervoor zorgen dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen. Passen onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Deze website biedt daar alle informatie over.

emma-at-work.nl

Emma at Work helpt chronisch zieke jongeren en jongeren met een beperking bij het zoeken naar werk, van bijbaan tot een vaste baan.

fitkids.nl

Fitkids is het fitness- en oefenprogramma voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Fitkids wordt op meer dan 150 locaties in Nederland gegeven. Op de website kun je een locatie bij jou in de buurt vinden.

facebook.com

Besloten Facebook pagina voor jongeren en jong volwassene met Craniofaryngeoom.
De pagina is opgezet door de hypofyse stichting. Binnen deze besloten groep kunnen alle leden van de hypofyse stichting tot en met 30 jaar ervaringen met elkaar delen en elkaar tot steun zijn.