ASVD

Een ASVD (atrioventriculaire septum) is een aangeboren hartafwijking en is een gat in het tussenschot tussen de kamers en de boezems.

Het atrioventriculaire septum is het gebied waar het tussenschot (septum) tussen de boezems en de kamers samenkomt. Hier bevinden zich ook twee kleppen (de mitralisklep en de tricuspidalisklep), die op het horizontale vlak de boezems van de kamers scheiden. De mitralisklep, aan de linkerzijde van het hart, is tweeslippig. De tricuspidalisklep, aan de rechterkant van het hart, is drieslippig. Als er een gat is in het atrioventriculaire septum, is er geen scheiding meer in het verticale vlak tussen de twee kleppen. Dit kan leiden tot de vorming van een gemeenschappelijke klep met vijf slippen, een atrioventriculaire klep. Bij het AVSD zijn meerdere vormen te onderscheiden, het complete type en het incomplete type.

Hartenkinderen

Aangeboren hartafwijkingen zijn bij de geboorte al aanwezig. Het gaat om afwijkingen in de bouw (de anatomie) van het hart. Een afwijkende bouw van het hart kan het stroomtraject van het bloed beïnvloeden.

Ga naar de Hartenkinderen poli