VSD

Een VSD (ventrikel septum defect) is een aangeboren hartafwijking. Het is een gat in het tussenschot tussen de kamers.

Tussen de linker- en rechterkamer (ventrikel) ligt een tussenschot (septum). Dit tussenschot bestaat voor 90% uit spierweefsel, de overige 10%, net onder de aortaklep gelegen, bestaat uit dunner bindweefsel (membraneus weefsel). Het gat (het defect) kan zich zowel in het spiergedeelte als in het membraneuze gedeelte voordoen. De grootte van het gat varieert van heel klein tot groot.

Zoekresultaten voor "VSD" op de Cyberpoli

Hartenkinderen