Links

Links naar interessante pagina's over downsyndroom

Wetgeving en financiële regelingen

www.ciz.nl
Dit is de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Een AWBZ-indicatie kun je aanvragen bij het CIZ.

www.rijksoverheid.nl
De website van de Nederlandse overheid. Bij het kopje onderwerpen kun je veel informatie vinden over onder andere de ABBZ, de WMO, persoonsgebonden budget, passend onderwijs, ook over de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

www.svb.nl
Dit is de website van de Sociale Verzekerings Bank. De SVB keert de tegemoetkoming voor ouders van een gehandicapt kind (TOG) uit. Meer informatie daarover en informatie over de financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers lees je op de website.

Onderwijs en financiële regelingen

Balans Digitaal
Balans Digitaal geeft ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, informatie over passend onderwijs.

www.ziezon.nl
Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs. Ziezon informeert, adviseert en ondersteunt scholen die te maken hebben met zieke leerlingen. Via de website kun je informatie krijgen over onderwijsconsulenten, waar en hoe je ze bij jou in de regio kunt bereiken.

Passend Onderwijs
Met passend onderwijs wil de overheid ervoor zorgen dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen. Passen onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Deze website biedt daar alle informatie over.

www.onderwijsconsument.nl
Op deze website vind je informatie over een verantwoorde schoolkeuze en wat je kunt doen met vragen, problemen of klachten over school.  

www.mee.nl
MEE ondersteunt mensen met een beperking op allerlei vlakken zoals bij vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. Zij kunnen helpen bij schoolkeuze, aanvraag van indicaties, bezwaar aantekenen en helpen uw weg te vinden.

www.cg-raad.nl
Op de website van de CG Raad kun je een brochure en een werkmap voor ouders en beroepskrachten van ‘Natuurlijk welkom op school’ downloaden.
Zie voor meer informatie ook de veelgestelde vragen over ’Natuurlijk welkom op school’.

Opvoeding en ontwikkeling

www.downsyndroom.nl
Dit is de website van Stichting Downsyndroom. De stichting voorziet in informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

www.opvoedkundige.com
De website van Opvoedkundige Praktijk De Vlinder voor opvoedingsondersteuning en advies aan huis aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-12, heeft zich gespecialiseerd in kinderen met Downsyndroom.  

www.de-opvoedpraktijk.nl.
De website van de opvoedpraktijk, voor praktisch pedagogische gezinsondersteuning, onder andere aan gezinnen met een Downsyndroom.

www.stichtingscope.nl  
Dit is de website van stichting SCOPE. Je kunt er informatie lezen over ontwikkeling met behulp van een mediërende opvoedingsstijl, early intervention en ontwikkelingsgericht onderwijs, leespraat en de rekenlijn.

www.fitkids.nl
De website van FITKIDS, een fitness- en oefenprogramma, speciaal ontwikkeld voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of een langdurige aandoening. Er zijn meer dan 155 FITKIDS centra verspreid over het hele land. Voor meer informatie of voor een FITKIDS centrum in de buurt kijk je op de website.

www.deupsidevandown.nl
De Upside van Down is een stichting die zich inzet voor een positieve beeldvorming over het Syndroom van Down.

Praktische zaken

Fietsen:

www.micro-step.nl
Hier vind je een stabiele step.

www.wishbonedesign.com
Voor handige loopfietsen.

www.doove.nl/duofiets
Hoe kun je samen fietsen op een duofiets, vind je op deze website.

www.fietsersbond.nl/fietsschool
Voor tips om je kind leren fietsen maar je weet niet hoe je dit moet aanpakken kun je kijken op deze website.

www.revalidatiefietsen.nl
Losse onderdelen of hulpmiddelen kun je vinden op deze website.
 
www.kidsleep.nl
Met de Kidsleep® kinderwekker leert je kind spelenderwijs zelfstandig op de juiste tijd uit bed te komen.

Gebaren

www.gebarencentrum.nl
De website van Stichting Nederlands Gebarencentrum biedt interessant nieuws voor ouders, begeleiders en verzorgers van kinderen met Downsyndroom.

www.bauwopmij.nl
Er is een website met informatie en apps voor kinderen met een handicap, dit kindje heeft geen down, maar de informatie is voor ieder kind met een handicap interessant!

www.lottemax.nl
Op de website van Lotte en Max vind informatie en materiaal als dvd’s en boekjes om spelenderwijs kinderen gebaren te leren waardoor ze al kunnen communiceren, voordat ze kunnen praten. Lotte & Max leren kinderen de basisgebaren, waardoor ze zich beter kunnen uiten.

www.kentalis.nl
Kentalis biedt diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Sommige van deze mensen hebben ook nog een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen. Er is ook een DVD met diverse kinderliedjes, zowel in ondersteunende gebaren als gebaren voor dove kinderen te vinden.

Ontwikkelingsmaterialen

www.opjeeigenwijze.nl
Op deze website van vind je 1200 werkbladen die qua opbouw en moeilijkheidsgraad uitdaging bieden aan vele kinderen. Deze site biedt voornamelijk activiteiten en werkbladen taal, schrijven en rekenen.

www.ervaarhetmaar.nl
Op de website van ‘Ervaar het maar’ kun je informatie lezen over een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, de zintuigen en de communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking.  

www.pictogenda.nl
Op de website vind je alle informatie over Pictogenda-producten, zoals de agenda zelf, de Pictogenda Printer, de Pictogenda Kalender, het Pictogenda Verhuisboek en het Pictogenda Vakantieboek.

Aanpassingen en speciale producten

Speciale producten en aanpassingen voor kinderen met een beperking kun je vinden in de volgende internetwinkels:
www.prospecialwinkel.nl
www.toys42hands.nl
www.rugzakwebwinkel.nl
www.pienenpolle.nl

Literatuur

'Mijn zusje heeft Downsyndroom', geschreven door Jon Doppen