Themas

Er zijn 5 thema's beschikbaar!

Bewegen, bewegen, bewegen...

Het loont zeker de moeite om aan het eind van de eerste levensmaand al contact met de kinderfysiotherapeut te zoeken. Je kind stimuleren meer te bewegen vergt vaardigheden waar ze je graag mee helpen.

Zwijgen is zilver, spreken is goud.

Sommige mensen kunnen beter hun mond houden, maar dat geldt zeker niet voor kinderen met Downsyndroom. Hun communicatie met de wereld om hen heen is van groot (of levens) belang en daar moeten zij, maar ook hun ouders bij geholpen worden.

Kennis wijst de weg

Als tijdens de zwangerschap of direct na de geboorte blijkt dat jouw kind Downsyndroom heeft, breekt er een verwarrende tijd aan, met veel vragen en onzekerheid. Zeker als je het van te voren niet wist. Wat gaat er gebeuren, wat kun je verwachten? Welke kennis heb je eigenlijk van Downsyndroom?

Ze zijn zo lief...

Downsyndroom roept allerlei beelden op met de daarbij behorende clichés. Nee, ze zijn niet altijd lief en innemend. En ja, ze kunnen ook boos zijn en soms agressief gedrag vertonen.

De schok en de vragen

Voor de meeste ouders is de geboorte van een kindje met Downsyndroom een schok, zeker als het onverwacht komt. Vreugde, verdriet en zorgen wisselen elkaar af, alles loopt ineens anders dan je had verwacht.