PGB op de tocht

Door Roesja van Doorn op 21 juni 2011

Sommige kinderen met een chronische ziekte maken gebruik van een persoonsgebonden budget ofwel (pgb) en regelen zelf de zorg die zij door ziekte of handicap thuis nodig hebben.
Ze krijgen een geldbedrag waarvoor zij zelf zorg, hulp of begeleiding, tijdelijk verblijf (logeeropvang), verpleging of vervoer kunnen kopen.
Maar de plannen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de komende jaren hebben grote (nadelige) gevolgen voor het pgb.

Als je het daar niet mee eens bent, kun je je stem laten horen door een petitie te tekenen via deze link:

http://redhetpgb.petities.nl/