Links

Interessante links over huilbaby's

Links en literatuur

Het shakenbabysyndroom is erg gevaarlijk voor de baby. Het ontstaat als een ouder of verzorger een baby zo hard door elkaar schudt dat het kind er klachten aan overhoudt.

In een huildagboek kunnen ouders bijhouden hoe vaak, wanneer en in welke situaties wordt gehuild.

De baby inbakeren kan een gevoel van geborgenheid geven. Als onderdeel van het slaapritueel kan het de onrust verminderen.

Mind2Care is een site met informatie voor zwangere vrouwen, hun partners en zorgverleners. In samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ) wordt extra aandacht gegeven aan zwangere vrouwen en moeders met psychische klachten, psychosociale of verslavingsproblemen.

DAIMH (Dutch Association for Infant Mental Health) is een platform voor uitwisseling van kennis en kunde voor professionals die betrokken zijn bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters, kleuters en hun ouders.

IMH (Infant Mental Health) helpt ouders en verwijzers bij het vinden van de juiste professional. Snelle matching tussen de ouders en de bij IHM ingeschreven professionals.

Helpt mijn baby huilt is een website van het team van IMH Nederland, dat vindt dat zorg voor (aanstaande) ouders en jonge kinderen laagdrempelig en snel beschikbaar moet zijn. Hiertoe ontwikkelen zij goede netwerkzorg en stimuleren experts hun kennis online te delen met ouders.

Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap biedt informatie over de meest recente inzichten en behandelmethodes op het gebied van psychiatrie en zwangerschap.

Connect2grow is een gezamenlijk project van het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam voor ouders in kwetsbare omstandigheden.

The Happiest Baby on the Block is een zelfhulpboek van de Amerikaanse kinderarts Harvey Karp met troosttechnieken voor ouders van huilbaby’s, waaronder de S5-methode.

Algemene informatie over huilbaby’s.

Richtlijn excessief huilen (2013) van NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Podcasts

Belangrijke onderzoeksgroepen

Rome Foundation: een onafhankelijke, internationale non-profitorganisatie van wetenschappers en artsen die wetenschappelijke gegevens verzamelt en educatieve informatie geeft bij het diagnosticeren en behandelen van aandoeningen van darm-herseninteractie (DGBI’s).

Relevante literatuur

  • Harvey Karp: The Happiest Baby on the Block
  • Nina Veeneman-Dietz: Buskruit met muisjes (2013)
  • Gina Ford: De tevreden baby (2014)
  • Carole Lasham: de Karp-methode (2014), Inbakeren (2016)
  • Ria Blom: Begrijp je kind (2018)
  • Kim Vervuurt: Prikkelproofplan (2018).
  • Sylvie Zuidam: Slapen als een baby
  • Werkbeschrijving in: Rodenburg, R. & Möller, E. (2020) H13 Happiest Baby-methode - Responsieve behandeling van excessief huilen bij baby’s tussen 0 en 4 maanden. blz 519 - 559 (41p). In: Braet, C. & Bögels, S. (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Amsterdam: Boom.