Medisch

Hier vind je alle medische informatie over je aandoening.

Wat is normaal huilgedrag? thumbnail

Wat is normaal huilgedrag?

Alle baby’s huilen. Meestal omdat ze honger, een volle luier of darmkrampen hebben, of omdat ze moe zijn, een boertje moeten laten of zich ongemakkelijk voelen

Waardoor ontstaat overmatig huilen? thumbnail

Waardoor ontstaat overmatig huilen?

Bij 95 % van de baby’s is er geen medische oorzaak voor het huilen. Wel weten we dat baby’s sterk kunnen reageren op prikkels uit de omgeving en hierdoor vermoeid kunnen raken.

Hoe stel je de diagnose overmatig huilen? thumbnail

Hoe stel je de diagnose overmatig huilen?

Een goede anamnese en lichamelijk onderzoek moeten aantonen of sprake is van een medische oorzaak.

Welke behandelmogelijkheden zijn er? thumbnail

Welke behandelmogelijkheden zijn er?

Als er geen medische oorzaak is, dan kunnen de ouders hulp krijgen bij het leren omgaan met het huilen van hun baby. Via een gedragsverandering kan een positieve ouder-kind-interactie worden bereikt. Hier zijn diverse methoden voor.