Belgische resultaten van groot IBD onderzoek naar de effecten van IBD op het dagelijks leven

Door Roesja van Doorn op 6 maart 2012

De drie Belgische patiëntenverenigingen hebben in 2011 meegewerkt aan het IMPACT onderzoek van EFCCA (European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations). Daarin werd gepeild naar de werkelijke impact van inflammatoire darmziekten op het dagelijkse leven van mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.
Aan dit onderzoek, dat werd gevoerd in 14 landen, namen meer dan 500 personen uit België deel waarbij niet alleen het effect op het medische vlak werd bevraagd, maar ook de impact op de levenskwaliteit, onderwijs, werkgelegenheid, relaties enz.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa nog altijd een onaanvaardbare invloed hebben op het dagelijkse leven.
Wil je de resultaten lezen?
Ga dan naar http://www.maladie-de-crohn.be/nl/artikel/nieuws-4/belgisch-onderzoek-naar-invloed-van-inflammatoire-darmziekten-op-dagelijkse-leven-legt-pijnpunten-voor-personen-met-de-ziekte-van-crohn-en-colitis-ulcerosa-bloot.php