Medicijn vermindert klachten bij kinderen met de ziekte van Crohn

Door Roesja van Doorn op 3 maart 2014

Thalidomide is een medicijn dat wordt gebruikt bij ontsteking van de huid en slijmvliezen. Wetenschappers vermoeden daarom dat dit medicijn mogelijk ook helpt bij de ziekte van Crohn. In deze studie is gekeken naar de bruikbaarheid en mogelijke bijwerkingen van Thalidomide bij de ziekte van Crohn.

Resultaat
Aan dit onderzoek deden 56 kinderen mee met de ziekte van Crohn die niet reageerden op de standaard behandelingen. De kinderen waren tussen 2 en 18 jaar. De helft kreeg 8 weken, dagelijks Thalidomide. De andere groep kreeg 8 weken, dagelijks een placebo (nep-medicijn). De onderzoekers keken naar de ernst van de klachten na 4 en 8 weken. Kinderen uit de placebo groep die na 8 weken nog steeds klachten hadden, kregen na de studie ook een Thalidomide behandeling.

Bijna de helft van de kinderen uit de Thalidomide groep (46%) had na 8 weken geen klachten meer. Dit wordt ook wel 'remissie' genoemd. In de placebo groep gold dit voor 12%. Na 4 weken was er nog weinig verschil tussen beide groepen, maar na 8 weken bleek dat Thalidomide veel beter werkt.

Bij deelnemers uit de placebogroep, die na de studie ook begonnen met Thalidomide, had ruim de helft (52%) na 8 weken geen klachten meer. Uiteindelijk waren in totaal bij 32 van de 49 kinderen (65%) de klachten met 75% afgenomen. Bij 31 daarvan (63% van de 49) zorgde Thalidomide voor remissie.

De periode zonder klachten houdt langer aan
Na het onderzoek werd bij alle kinderen die goed reageerden op Thalidomide de behandeling nog eens 52 weken doorgezet. De duur van de remissie was hierdoor toegenomen. Bij de Thalidomide groep duurde de remissie periode gemiddeld maar liefst 181 weken. Bij de placebogroep duurde remissie maar 6 weken.

Conclusie
Kinderen met de ziekte van Crohn die niet reageren op de standaardbehandeling, hebben mogelijk meer baat bij een behandeling met Thalidomide. Bij een groot aantal kinderen namen de klachten af in dit onderzoek. Bovendien duurde de remissie periode veel langer. Deze studie is echter in een kleine groep kinderen uitgevoerd. Om zeker te zijn van het resultaat, moet dit onderzoek in een grotere groep kinderen herhaald worden.


Bron: leesbaaronderzoek.nl
M. Lazzerini en collega's, Effect of Thalidomide on Clinical Remission in Children and Adolescents With Refractory Crohn Disease A Randomized Clinical Trial. Journal of the American Medical Association (2013) 20:2164-73 DOI: 10.1001/jama.2013.280777
MLDS