Expertise centrum Zieke Kinderen

Ieder kind is wel eens ziek. Dat kan heel vervelend zijn, maar het gaat meestal weer over. Soms is het niet zo eenvoudig en wordt een ziekte echt een probleem. Dat kan zo zijn voor kinderen met een chronische ziekte; met een ernstige of zelfs levensbedreigende ziekte; met lichamelijke klachten waarvoor de dokters geen oorzaak vinden, zoals vermoeidheid, hoofd- of buikpijn.

Ziekte kan heel belastend zijn voor een kind, maar ook voor de ouders, en de broertjes en zusjes. Want de ziekte van hun kind heeft voor hen net zo goed gevolgen. Je probeert als ouder je kind zo goed mogelijk te begeleiden bij het omgaan met zijn ziekte, maar dat is beslist niet altijd makkelijk.

Kinderen met een ziekte én hun gezinsleden kunnen ondersteuning op maat krijgen. Bijvoorbeeld bij Kinderpraktijk Lavell. Behandelaar Jolenta Lavell heeft veel ervaring in het begeleiden van kinderen en ouders, maar ook broers en zussen bij het leren omgaan met en accepteren van een ziekte in het dagelijks leven. Ze doet dat in haar praktijkruimte of als dat beter is bij mensen thuis.

Ben je kind en heb je een ziekte of handicap? Jolenta gaat samen met je na waar je nou het meeste last van hebt en hoe je daar iets aan zou kunnen doen. Het is fijn als je merkt dat je dan wel ziek bent, maar dat je toch zelf keuzes kunt maken. Zodat je mét je ziekte zo gewoon mogelijk kunt leven.

Bent u ouder van een ziek kind? Dan kan het prettig zijn om tips en adviezen te krijgen, en om te bespreken welke mogelijkheden u hebt om alles thuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het leidt ertoe dat u steviger in uw schoenen staat en daar heeft u zelf baat bij, maar ook de rest van het gezin.

Expertisecentrum Zieke Kinderen
In het expertisecentrum stelt Jolenta Lavell haar kennis, ervaring en netwerk op het gebied van zieke kinderen en kinderen met een beperking ook beschikbaar aan professionals die te maken hebben met deze groep. Ze doet dit in de vorm van scholing en advies.

Jolenta Lavell
Kinderpraktijk Lavell is de praktijk van Jolenta Lavell. Zij werkte 23 jaar als kinderverpleegkundige in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Om méér te kunnen betekenen voor kinderen en ouders besloot ze kindertherapeut te worden.
Jolenta: ”Mijn ervaring is dat kinderen en hun ouders beschikken over een sterk vermogen om hun leven zelf vorm geven. Dat inspireert mij om samen op zoek te gaan: op zoek naar de kracht van een kind en op zoek naar een oplossing”.

Jolenta Lavell is als kindertherapeut geregistreerd lid van de LVPW. Daarom vergoeden de meeste verzekeringen haar consulten vanuit het aanvullende pakket.

Informatie en Contact
www.kinderpraktijk-lavell.nl