Veelgestelde vraag
Welke gevolgen kan een bloeding (IVH) in een hersenkamer hebben?

Een bloeding ontdek je soms meteen, soms pas later in je leven als je te maken krijgt met de gevolgen ervan. Maar het kan ook dat je niets merkt en dat de bloeding geen gevolgen heeft. Als een bloeding opgemerkt wordt doordat er klachten zijn, kun je ademhalingsproblemen hebben (apneus en bradycardiën), meer behoefte aan zuurstof en/of beademing, je kunt je anders gaan bewegen, rustiger of juist drukker worden, je huidskleur (bleek of grauw) of bloeddruk kan veranderen en je kunt stuipen (epileptische activiteit) krijgen. Als het een ernstige bloeding is, of als de conditie van de prematuur niet gunstig is, kan dit levensbedreigend zijn. Als bij een bloeding een zijventrikel zich verwijdt, noemen we dit posthemorragische ventrikeldilatatie (PHVD). Dat kan gebeuren als er te veel vocht in het ventrikel is (bijvoorbeeld doordat een bloedstolsel de afvoer van hersenvocht en bloed belemmert), waardoor dit wijder wordt. Een verwijd ventrikel kan het omringende hersenweefsel wegdrukken, waardoor de spanning op de fontanel en schedelnaden groter wordt. Als de schedelnaden nog open zijn, kunnen ze daardoor uit elkaar wijken. Het hoofdje wordt dan groter in omvang. Het overschot aan vocht kan vanzelf weer verdwijnen, maar dat is niet altijd het geval. Soms is de druk van het verwijde ventrikel groot of wordt het erger, waardoor het hersenweefsel beschadigd kan raken. Er moet dan vocht uit het ventrikel gehaald worden, via een ruggenprik of via een drain (met of zonder reservoir). Een drain moet geplaatst worden door een neurochirurg tijdens een operatie.

Ook interessant