Veelgestelde vraag: Hoe kan het atrium septumdefect (ASD) behandeld worden?

Bekijk het filmpje voor het antwoord.