ASD

Een ASD (atrium septum defect) is een aangeboren hartafwijking en is een gat in het tussenschot tussen de boezems.

Tussen de linker- en rechterboezem (atrium) ligt een tussenschot (septum). Het tussenschot tussen de boezems bestaat uit twee lagen en heeft voor de geboorte een opening, het foramen ovale. Door de veranderde bloedstroom na de geboorte sluit het foramen, waarna het dichtgroeit. Na de geboorte sluit het tussenschot zich dus. Maar bij sommige kinderen is er toch een opening in het tussenschot tussen de boezems (ASD). Deze opening kan op de plek van het foramen ovale zitten, maar ook ergens anders. Wanneer het foramen ovale zich niet sluit, wordt gesproken van een ASD type II. Ligt het gat hoog, bij de inmonding van de bovenste holle ader en de longader, dan wordt er over een sinus venosusdefect gesproken (een plaatsaanduiding van het ASD). Het laagstgelegen gat, dus onder het niveau van het foramen ovale, wordt ASD type I genoemd. Dit laatste gat ligt echter zo laag dat het ter hoogte van de overgang van atrium naar ventrikel kan liggen, daardoor wordt het ASD type I ook wel een incompleet AVSD (atrioventriculair septum defect) genoemd.

Zoekresultaten voor "ASD" op de Cyberpoli

Hartenkinderen