Medisch

Hier vind je alle medische informatie over je aandoening.

Wat is Autismespectrumstoornis (ASS) thumbnail

Wat is Autismespectrumstoornis (ASS)

Autismespectrumstoornis (ASS) is een grenzeloos onderwerp, de verschillen tussen kinderen onderling en die per levensfase zijn groot.

De ontwikkeling van een kind thumbnail

De ontwikkeling van een kind

Tijdens het opgroeien ontwikkelt je lichaam zich. Je leert je lichaam te gebruiken en te bewegen (motorische ontwikkeling), en je leert bijvoorbeeld zitten, lopen, fietsen, schrijven of tekenen. Je leert handelingen en gewoonten te (her)kennen, door naar anderen te kijken en het daarna zelf te doen (kopieergedrag).

Als de ontwikkeling anders verloopt thumbnail

Als de ontwikkeling anders verloopt

Soms verloopt je ontwikkeling anders dan normaal. Als je je anders gedraagt of anders reageert dan je leeftijdsgenoten, kunnen daar verschillende redenen voor zijn.

De diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en de kenmerken thumbnail

De diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en de kenmerken

ASS is de afkorting van autismespectrumstoornis. ASS heeft veel verschillende vormen, daarom hebben we het over een spectrum. Geen enkel kind met ASS is hetzelfde. De ernst verschilt, de kenmerken, bijkomende factoren of de invloed die het heeft op je dagelijks leven.

Het signaleren en vaststellen van ASS bij jonge kinderen thumbnail

Het signaleren en vaststellen van ASS bij jonge kinderen

Als ASS vroeg wordt ontdekt, is dat gunstig voor kind en ouders. Bepaalde kenmerken in de ontwikkeling en het gedrag worden beter begrepen en er kan beter naar worden gehandeld. Daarnaast kun je meteen passende begeleiding krijgen, waardoor je je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

Het signaleren en vaststellen van ASS bij schoolgaande kinderen en tieners thumbnail

Het signaleren en vaststellen van ASS bij schoolgaande kinderen en tieners

Soms wordt al heel snel duidelijk dat je je anders ontwikkelt of gedraagt dan je leeftijdsgenoten, maar soms zijn de signalen mild en zijn je ouders zo ingespeeld op jouw behoeftes, dat ze niet veel aan je merken. Pas als je naar school gaat en er meer gevraagd wordt op het gebied van communicatieve vaardigheden, sociale interactie en flexibiliteit, kan duidelijk worden dat je ontwikkeling anders verloopt. Bij tieners gaat het vaak mis bij het zelfstandig worden, plannen en het omgaan met meer vrijheid.

Hoe vaak komt ASS voor? thumbnail

Hoe vaak komt ASS voor?

Het aantal mensen (kinderen en volwassenen) in Nederland met ASS wordt geschat op 1%, dus 1 op de 100 mensen heeft ASS. Dat is aardig vergelijkbaar met andere landen wereldwijd.

Zijn er oorzaken aanwijsbaar voor ASS? thumbnail

Zijn er oorzaken aanwijsbaar voor ASS?

Waardoor ASS ontstaat, is niet bekend. Er zijn veel ideeën en theorieën, onderzoek is dus van groot belang om beter te begrijpen wat er precies in de hersenen van een kind met ASS gebeurt. Bijvoorbeeld onderzoek naar prikkelverwerking en genetisch onderzoek.

ASS in combinatie met een andere aandoening thumbnail

ASS in combinatie met een andere aandoening

Als je naast ASS nog andere geestelijke of lichamelijke aandoeningen hebt, dan heet dat comorbiditeit. Dit komt bij ASS geregeld voor. Ze kunnen met ASS in verband staan, maar ze kunnen ook toevallig voorkomen.

En nu? thumbnail

En nu?

Op deze Cyberpoli laten we zien welke vormen van begeleiding en welke behandelingen regelmatig worden ingezet bij kinderen met minder ernstige vormen van ASS. De behandeling van de ernstige vormen van ASS komt minder aan bod.