Transpositie van de grote vaten

Bij een transpositie stroomt het bloed anders dan normaal. De vaten zijn op een andere plek zijn aangelegd dan normaal. De aorta ontspringt niet vanuit de linkerkamer maar vanuit de rechterkamer. En de longslagader begint vanuit de linkerkamer in plaats vanuit de rechterkamer.

Hierdoor wordt bij de doorstroming van het lichaam geen 8-vormige circulatie bereikt, maar is sprake van twee volstrekt afzonderlijke circulaties, dus twee naast elkaar. Bij een transpositie van de grote vaten komt vaker óók een VSD en een pulmonalis stenose voor. De transpositie blijkt drie keer meer voor te komen bij jongetjes dan bij meisjes.

Zoekresultaten voor "Transpositie van de grote vaten" op de Cyberpoli

Hartenkinderen