Bloedtransfusies

Bloedtransfusies geef je niet zomaar. Er komt heel wat bij te kijken voordat je een bloedtransfusie krijgt.

Bloedtransfusies geef je niet zomaar. Er komt heel wat bij te kijken voordat je een bloedtransfusie krijgt. Om de bloedtransfusie keten veilig te houden, is veel interne controle en regelgeving nodig. Ook kunnen bloedtransfusies soms problemen opleveren. Meer weten?

Sikkelcelziekte

Thalassemie

Hemofilie

Von Willebrandziekte

Zoekresultaten voor "Bloedtransfusies" op de Cyberpoli

Hereditaire sferocytose

Nieraandoeningen

Sikkelcelziekte

Thalassemie