Wat is thalassemie?

De ziekte thalassemie ontstaat als er door een erfelijke aanleg onvoldoende hemoglobine wordt aangemaakt. Hemoglobine is het onderdeel van de rode bloedcel dat zuurstof vervoert en daardoor belangrijk is voor je lichaam en gezondheid. De twee belangrijkste vormen van thalassemie zijn bèta-thalassemie en alpha-thalassemie. Beide ziektes kun je in erge of minder erge mate hebben.

Behandeling van bèta-thalassemie

De behandeling van bèta-thalassemie bestaat met name uit bloedtransfusies in combinatie met ontijzeringsmedicatie. Bij een ernstige vorm van bèta-thalassemie kan stamceltransplatatie overwogen worden. Voor meer informatie, zie het interview met Dr. Frans Smiers.


Tekst: Marloes Vegelin
Revisie: Marjon Cnossen
Animaties: Caroline Ruigrok
Redactie: Paulette Mostart