feutersteinlogo

In de spot: Leren leren op het Feuerstein centrum

Op het Feuerstein Centrum Nederland (FCN) worden kinderen, jongeren en volwassenen begeleid die om welke reden dan ook niet kunnen profiteren van het leeraanbod. De cliënten hebben lage als ook hoge gemeten IQ-scores, ze hebben soms een waarneembare handicap, maar even zo vaak zie je niets bijzonders aan de cliënt.

Op het FCN worden cognitieve functies ontwikkeld en getraind. Cognitieve functies zijn de noodzakelijke leer- en denkfuncties die al het leren mogelijk maken. Het gaat hier om het leren van je veters strikken, leren boodschappen doen en koken maar dezelfde cognitieve functies heb je nodig om te leren schrijven, lezen en rekenen.

Ook sociale en emotionele vaardigheden kunnen niet zonder diezelfde cognitieve functies. Het zijn noodzakelijke gereedschappen die ieder mens heeft en kan ontwikkelen om in het leven een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bereiken. De verschillen zitten in het tempo waarin ze ontwikkeld worden. boekwordenwiejebent

Op het Feuerstein Centrum leren kinderen, door mediatie, dus door een tussenpersoon (een leraar, ouder of begeleider), hun verschillende cognitieve functies bewust aan te spreken opdat ze op andere momenten van deze denk- en leerfuncties gebruiken kunnen maken. Zo worden leerproblemen en daarmee ontwikkelinsachterstanden voorkomen en/of overkomen.

Deze methode wordt beschreven in het boek 'Worden wie je bent' en is te bestellen op www.feuerstein.nl

In the spot