Tot mijn kind zelf kan kiezen

Verhalenbundel met ervaringsverhalen van ouders met een kind met een vorm van intersekse DSD.

In Tot mijn kind zelf kan kiezen (Rutgers, 2020) staan ervaringsverhalen van ouders van een kind met een vorm van intersekse/DSD. Het geeft inzicht in waar ouders tegenaan lopen in de opvoeding, sociale omgeving, op school en in de zorg. De verhalenbundel is tot stand gekomen op basis van diepte-interviews met ouders. De bevindingen zijn besproken in een expertmeeting met diverse professionals.

Klik hier voor de link naar de verhalenbundel.