Granulomatose met polyangiitis (GPA)

Bij GPA zijn de (heel) kleine bloedvaten van je longen, nieren, en je keel, neus en oren ontstoken. De ontsteking wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie. De klachten kunnen heftig zijn, als je GPA hebt ben je vaak erg ziek. Naast hoge koorts kun je last hebben van nierfunctiestoornissen en longproblemen. Door ontsteking van de vaten raakt het nierweefsel beschadigd.

Jeugdreuma e.a.

Onder cyberpoli Jeugdreuma vallen een aantal (systemische) auto-immuunziekten. Juveniele idiopathische artritis (JIA) of jeugdreuma komt het meest voor. Maar ook over juveniele dermatomyositis (JDM), sclerodermie, MCTD, SLE (Systemische Lupus Erythematosus) en systemische vasculitis (bijvoorbeeld Kawasaki, Henoch Schonlein en Wegener) is veel informatie te vinden.

Ga naar de Jeugdreuma e.a. poli

Jeugdreuma e.a.