Links

Interessante links voor Jeugdreuma.

Reumafonds
Website van de patiëntenvereniging.

WKZ website Jeugdreuma
Dit is de website van het Wilhelmina Kinderziekenhuis met informatie over jeugdreuma.

Jeugdreuma Vereniging
De website van de Vereniging voor ouders van kinderen met Juveniele Idiopatische Artritis en aan reuma verwante aandoeningen, ook wel Jeugdreuma Vereniging Nederland genoemd. De Jeugdreuma Vereniging verstrekt informatie, zorgt voor lotgenotencontacten en belangenbehartiging en onderhoudt van contacten met reumatologen, immunologen, fysiotherapeuten en andere deskundigen.

www.youth-r-well.com
Youth-R-Well.com is de onafhankelijke stichting die zich inzet voor jongeren van 16 tot 30 jaar met reuma. Op dit online platform kan je terecht voor informatie, ervaringsverhalen en lees je alles over de events die we organiseren. Daarnaast kun je ook door middel van het forum en de chat in contact komen met elkaar. Of tijdens een van onze events. Om gebruik te maken van het forum en de chat, geheel gratis.

Jong en Jeugdreuma
Jong-en-Reuma.nl is gemaakt voor en door jongeren met reuma. Klik bovenin op één van de onderwerpen en bekijk de video's waarin jongeren vertellen hoe zij omgaan met reuma in hun dagelijks leven.

Reade
Reade is hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Elke dag zetten ruim 800 professionals zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken.

Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs ZIEZON
Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Om dit mogelijk te maken, kunnen scholen van het primair en voortgezet onderwijs, en in sommige gevallen het mbo, de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen van de zeven universitair medische centra in Nederland. Samen vormen zij het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon).

Passend Onderwijs
Met passend onderwijs wil de overheid ervoor zorgen dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen. Passen onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Deze website biedt daar alle informatie over.

Emma At Work
Emma at Work bemiddelt jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar betaald werk in de vorm van een bijbaan, vakantiebaan, flexibele of vaste baan. Het doel is werkervaring opdoen zodat de kansen op een zelfstandig (financieel) onafhankelijk leven op latere leeftijd worden vergroot. Emma at Work probeert voor iedere jongere die zich inschrijft een werkplek te vinden die past bij zijn of haar medische achtergrond en fysieke mogelijkheden. De jongeren behoeven net als iedere andere nieuwe werknemer begeleiding maar kunnen zelfstandig functioneren. Het opleidingsniveau is van VMBO tot universitair.