Veelgestelde vraag: Hoe staat het met de intelligentie bij jongens en mannen met Klinefelter syndroom?

De intelligentie verschilt van persoon tot persoon, net als bij iedereen. Bij jongens met Klinefelter syndroom kan de intelligentie variëren van gemiddeld tot mentaal geretardeerd. Wel is de performale (rekenen en handelen/doen) intelligentie vaak sterker dan de verbale (taal) intelligentie.