Veelgestelde vraag
Hebben jongens met Klinefelter syndroom baat bij het stellen van een vroege diagnose, wat hun ontwikkeling betreft?

Het is moeilijk te bepalen of het vroeg stellen van de diagnose Klinefelter een gunstig effect heeft op de gehele ontwikkeling en het eindresultaat (denk aan intelligentie of beroepskeuze). Al is het waarschijnlijk dat een aantal problemen voorkomen kan worden. Door het vroegtijdig starten van logopedie en fysiotherapie kunnen problemen in de spraak- /taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling op een juiste manier worden aangepakt.
Ook kan gerichter worden bepaald welke schoolkeuze het beste is, zodat het vastlopen op school zo mogelijk vermeden wordt.

Ook interessant