Veelgestelde vraag
Welke problemen kunnen voorkomen in de spraak- en taalontwikkeling bij jongens met Klinefelter syndroom?

Veel (50-80%) jongens hebben problemen met de spraak- en taalontwikkeling (dysfasie). Vanwege dyspraxie (stoornis bij het plannen en coördineren van bewegingen) hebben ze vaak last met articuleren. Het taalbegrip is meestal wel goed. Spraak- en taalproblemen kunnen heel frustrerend zijn. Een kind dat zich niet goed kan uiten, kan daardoor boos worden. Ook kunnen de jongens problemen hebben met het vinden van woorden, het formuleren van zinnen en het vertellen van een verhaal. Veel (ongeveer 75%) jongens hebben ook moeite met lezen, dyslexie komt veel voor. De helft van de jongens heeft ook rekenproblemen. Ze zijn snel afgeleid en hebben een verminderde concentratie.

Ook interessant