Links

Interessante links over een psychose

Psychoses

PsychoseNet.nl

PsychoseNet.nl is een website waar je veel informatie kunt vinden over psychosegevoeligheid. Het is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals, en een laagdrempelige plek waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt.

Kinderneurologie.eu

Een kenniswebsite over diverse neurologische aandoeningen bij kinderen en jongeren, waaronder ook psychoses.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Website van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Je vindt er naast andere psychische aandoeningen ook veel informatie over psychose.

Brainwiki

Website voor jongeren over psychische problemen. Voor jongeren zelf, maar ook voor hun omgeving.

Netwerk Vroege Psychose - Kenniscentrum Phrenos

Kenniscentrum Phrenos is gericht op het verbeteren van de vroege psychosezorg. Je vindt er onder andere achtergrondinformatie, thema’s, lopende onderzoeken en congressen.

Ggz-instellingen

Jeugd-ggz-instellingen en groepspraktijken

Op deze website vind je het aanbod jeugd-ggz-instellingen per provincie.

GGZ-instelling per provincie

Op deze website kun je zoeken naar een ggz-instelling in jouw provincie.

www.zorgkaartnederland.nl/ggz

Op deze website kun je zoeken naar een ggz-instelling bij jou in de buurt en worden waarderingen van anderen gegeven.

Een aantal van de 1949 ggz-instellingen in Nederland wordt hieronder genoemd:

Parnassiagroep.nl

Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid. Parnassia Groep levert kortdurende hulp waar het kan, en langdurige hulp waar het nodig is. Parnassia is de grootste geestelijke gezondheidszorg (ggz)-instelling van Nederland. Je vindt Parnassia in de regio Haaglanden en Noord-Holland.

Indigo.nl

Indigo helpt mensen met psychische problemen door heel Nederland (basis-ggz).

PsyQ.nl

PsyQ is specialist bij psychische problemen en biedt specialistische behandeling voor de meest voorkomende psychische problemen.

Youz.nl

Youz is een specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben.

Anteszorg.nl

Antes biedt hulp aan volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen. Antes vind je in de regio Rotterdam Rijnmond, Drechtsteden en Zuid-Hollandse Eilanden.

i-psy.nl

i-psy biedt je een behandeling die aansluit bij jouw persoonlijke levenssituatie en houdt rekening met jouw cultuur en jouw geloofsovertuiging.

Reakt.nl

Reakt begeleidt mensen met psychische problematiek in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid, terugkeer en participatie in de maatschappij.

Lentis.nl

Lentis biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. De hulp is gericht op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

GGZcentraal.nl

Website van de ggz regio Amersfoort, Almere, Ermelo en Midden-Nederland.

Mentrum.nl

Ggz-instelling voor de regio Amsterdam.

Welkom - Arkin Jeugd & Gezin

Ggz-instelling voor kinderen en jongeren regio Amsterdam.

Levvel.nl en de Bascule

Levvel is een ggz-organisatie en helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen, van opvoedingsondersteuning tot specialistische jeugdhulp en psychiatrische zorg. De Bascule is daar ook onderdeel van.

HelpIkHebEenPsychose.nl

Deze website is onderdeel van de Parnassia Groep. Op deze site kan je ook veel informatie vinden over psychose. Een psychose ontstaat niet plotseling. Er gaan vaak bepaalde voortekenen aan vooraf. Deze voortekenen kunnen bij diverse psychische klachten voorkomen. Dus als deze voortekenen aanwezig zijn, dan hoeft het niet te betekenen dat je 'automatisch' een psychose krijgt. Op de site Help, ik heb een psychose staat een zelftest. Deze psychosezelftest stelt géén diagnose, het is hooguit een indicatie.

Buitengewone ervaringen

ease.nl

@ease is er voor jongeren, het is een plek waar je zonder afspraak naar binnen kunt lopen voor een gesprek. Dat kan over van alles zijn. De mensen die er werken bieden jongeren op een laagdrempelige manier gratis hulp en psychische ondersteuning. Je vindt locaties van @ease in Amsterdam, Maastricht, Groningen, Rotterdam en Heerlen.

Wijzijnmind.nl

Website met informatie over psychische stoornissen. Mind is een organisatie die zich richt op het voorkomen van psychische problemen en wil mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren.

MIND Young

MIND Young is het platform over je MIND voor en door jongeren. MIND Young biedt info, herkenbare verhalen, nieuws, tips en events over alles wat met je MIND te maken heeft. Ook organiseren we projecten en campagnes, zelf of samen met partners. We doen dit online, in de klas of op speciale locaties. MIND Young is onderdeel van MIND.

Op onze website en via onze socials Instagram en Facebook vind je informatie over psychische klachten en problemen, kun je ervaringen en hersenspinsels van anderen lezen, blijf je op de hoogte van het laatste nieuws rondom je MIND en vind je tips en herkenning bij vaak en minder vaak voorkomende psychische klachten.

GGzE

VIBE helpt (jong)volwassenen van 16-65 jaar om hun leven weer op de rails te krijgen na een (eerste) psychose of buitengewone ervaring. VIBE staat voor Vroege Interventie Buitengewone Ervaringen. We noemen ons zo omdat we weten dat je sneller herstelt als je vroeg start met je behandeling.

Verslavingen

jellinek.nl

Website van Jellinek, als instantie gericht op verslaving aan alcohol en drugs of andere vormen van verslaving, biedt hulp van preventie en behandeling tot nazorg.

Trimbos.nl

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Het richt zich op vijf kernthema’s: alcohol, drugs, tabak, mentale gezondheid & preventie en zorg & participatie. Elk thema wordt uitgewerkt in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg. 

Brijder.nl

Brijder is specialist in verslavingszorg. Brijder is er voor iedereen met een verslavingsprobleem.

Studies

De HAMLETT-studie HAMLETT umcutrecht of HAMLETT umcg (Groningen)

Mensen die voor het eerst een psychotische episode hebben gehad, krijgen meestal antipsychotica voorgeschreven. Bekend is dat deze medicijnen goed helpen om psychotische klachten te behandelen en een volgende episode te voorkomen. De huidige richtlijnen raden daarom aan om deze medicijnen ten minste een jaar na het verdwijnen van de psychotische klachten door te gebruiken. Sinds kort is er echter een aanwijzing dat vroeg afbouwen van antipsychotica op de lange termijn een gunstig effect kan hebben op het functioneren.  

De HAMLETT-studie onderzoekt of de huidige richtlijnen het beste resultaat geven, of dat het beter is om de antipsychotica al eerder te gaan afbouwen. Wil je meedoen aan deze studie, ga dan naar de website.

DE OPHELIA-studie

De tien jaar na een eerste psychose zijn bepalend voor de ontwikkeling van iemands psychische gezondheid. Patiënten uit de HAMLETT-studie worden met de aansluitende OPHELIA-studie gedurende deze kritische periode gevolgd. De OPHELIA-studie probeert te begrijpen welke factoren een goede of slechte invloed hebben op het verloop van iemands psychische gezondheid. Met deze informatie kunnen instrumenten worden ontwikkeld om de behandeling voor psychotische stoornissen optimaal af te stemmen op individuele behoeften. Wil je meer informatie over deze studie, ga dan naar de website.