Medisch

Hier vind je alle medische informatie over je aandoening.

Wat is een psychose? thumbnail

Wat is een psychose?

Een psychose kan voorkomen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Als je een psychose hebt, neem je de dingen om je heen anders waar.

De ontwikkeling van je brein thumbnail

De ontwikkeling van je brein

Als kind ontwikkel je je in een hoog tempo, zowel lichamelijk als geestelijk. Elke dag leer je bij en begrijp je meer van wat je hebt geleerd en mee hebt gemaakt. Zo leer je hoe je je gedragen moet, op school bijvoorbeeld of met vriendschappen, en ook ontwikkel je je lichamelijk, waardoor je steeds meer kunt.

Waar heb je last van bij een psychose en hoe herken je het? thumbnail

Waar heb je last van bij een psychose en hoe herken je het?

Voor jezelf is het niet makkelijk om een psychose te herkennen, en ook niet voor je ouders en je omgeving. Het gebeurt vaak heel geleidelijk en voor jou zijn de dingen die je waarneemt echt. Als je jong bent is het verschil tussen werkelijkheid en fantasie niet altijd duidelijk, dat hoort bij die ontwikkelingsfase.

Een psychose of andere oorzaken? thumbnail

Een psychose of andere oorzaken?

Het is goed om te weten dat er ook andere oorzaken kunnen zijn als je een of meerdere van deze symptomen hebt. Je waarneming kan bijvoorbeeld ook veranderen door vergiftiging of een delier.

Hoe vaak komt een psychose bij kinderen voor? thumbnail

Hoe vaak komt een psychose bij kinderen voor?

Een psychose komt bij kinderen minder vaak voor dan bij volwassenen, maar het kan al op jonge leeftijd beginnen.

Waardoor krijg je een psychose? thumbnail

Waardoor krijg je een psychose?

Er is niet één aanwijsbare oorzaak, en vaak wordt ook niet duidelijk waardoor een psychose is ontstaan.

De rol van dopamine thumbnail

De rol van dopamine

Dopamine lijkt een rol te spelen bij het ontstaan van een psychose. Een actief dopaminesysteem kan je gevoelig maken voor een psychose.

Andere diagnoses binnen het schizofreniespectrum thumbnail

Andere diagnoses binnen het schizofreniespectrum

Je krijgt de diagnose schizofrenie als je meerdere psychoses hebt gehad en tussendoor niet goed herstelt of als de psychose ernstig is en langer dan zes maanden onafgebroken duurt.

Vroeg signaleren thumbnail

Vroeg signaleren

Als je zelf denkt dat jouw ervaringen, gedachten of gedrag anders of buitengewoon zijn, dan is het belangrijk om er met iemand over te praten.

De klachten onderzoeken thumbnail

De klachten onderzoeken

Bij het stellen van de diagnose kunnen meerdere onderzoeken gebruikt worden.

Andere problemen die kunnen voorkomen bij een psychose thumbnail

Andere problemen die kunnen voorkomen bij een psychose

Soms heb je naast een psychose ook nog last van andere symptomen.

Behandeling en begeleiding bij een psychose thumbnail

Behandeling en begeleiding bij een psychose

Als je een psychose hebt, heb jij niet alleen hulp nodig, maar ook je ouders en je directe omgeving.

Medicijnen tegen psychotische kenmerken thumbnail

Medicijnen tegen psychotische kenmerken

Deze middelen, die we antipsychotica noemen, hebben effect op hoe je hersenen werken. Ze grijpen in op een neurotransmitter in je hersenen, dopamine.

Na een psychose thumbnail

Na een psychose

Als je een psychose hebt doorgemaakt, is er heel veel gebeurd. Voor jou, je ouders, je gezin en je omgeving.