Churg-Strauss vasculitis

Bij Churg-Strauss vasculitis zijn de kleine vaten ontstoken door een auto-immuunreactie. Het gaat om de vaten in de bovenste en onderste luchtwegen, huid, maag-darmkanaal, zenuwstelsel en hart. De ziekte begint meestal met algemene klachten zoals astma of aanhoudende verkoudheid.

Jeugdreuma e.a.

Onder cyberpoli Jeugdreuma vallen een aantal (systemische) auto-immuunziekten. Juveniele idiopathische artritis (JIA) of jeugdreuma komt het meest voor. Maar ook over juveniele dermatomyositis (JDM), sclerodermie, MCTD, SLE (Systemische Lupus Erythematosus) en systemische vasculitis (bijvoorbeeld Kawasaki, Henoch Schonlein en Wegener) is veel informatie te vinden.

Ga naar de Jeugdreuma e.a. poli

Zoekresultaten voor "Churg-Strauss vasculitis" op de Cyberpoli

Jeugdreuma e.a.