Links

Interessante links over trombose

Trombosedienst
De website van de trombosedienst met informatie over trombose zelfzorg.

Trombosestichting
De website van de trombose stichting. Je vindt er informatie over trombose, de oorzaken en behandeling van trombose en informatie over veneuze trombose en longembolie bij kinderen en meer.

Nederlandse Vereniging voor Hematologie
De website voor patiënten en professionals van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH). Dit is de nationale organisatie van bloeddeskundigen, ruim 500 artsen en wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels.

Erfelijkheid.nl
Op erfelijkheid.nl vind je goede informatie over erfelijkheid, erfelijke aandoeningen en genetisch onderzoek. Erfelijkheid.nl is een site van het Erfocentrum, het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid.

Sanquin
De website van Sanquin, een non-profitorganisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Sanquin maakt geneesmiddelen uit plasma, maakt andere bloedproducten, doet wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en geeft onderwijs.

Mijn kinderarts
Op deze website vind je informatie over kindergeneeskunde, zwangerschap en gezondheid van kinderen. Je kunt er ook informatie lezen over stollingsziekten.

www.ziezon.nl
Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs. Ziezon informeert, adviseert en ondersteunt scholen die te maken hebben met zieke leerlingen. Via de website kun je informatie krijgen over onderwijsconsulenten, waar en hoe je ze bij jou in de regio kunt bereiken.

Passend Onderwijs
Met passend onderwijs wil de overheid ervoor zorgen dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen. Passen onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Deze website biedt daar alle informatie over.

Fitkids

Fitkids is het fitness- en oefenprogramma voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte, een beperking of een langdurige aandoening. Fitkids wordt op meer dan 170 locaties in Nederland gegeven. Op de website kun je een locatie bij jou in de buurt vinden.

Een overzicht van de verschillende soorten anticonceptiepillen en het risico op trombose.