Veelgestelde vraag
Welke ontwikkelingsproblemen kun je hebben na vroeggeboorte?

Bij te vroeg geboren kinderen komen de volgende ontwikkelingsproblemen regelmatig voor:

  • Vertraagde spraak-taalontwikkeling.
  • Problemen met prikkel- en informatieverwerking, waardoor aandachtsproblemen kunnen ontstaan, druk gedrag of juist teruggetrokken gedrag.
  • Problemen met aandacht.
  • Problemen met gedrag, bijvoorbeeld moeite met contact maken of minder goede impulscontrole.
  • Problemen met de cognitieve ontwikkeling, bijvoorbeeld moeite met het plannen en organiseren van taken, waardoor zelfstandig handelen moeilijk gaat. Maar ook de informatieverwerking kan langzamer verlopen, waardoor leren en aanleren langzamer gaat.
  • Vertraagde motorische ontwikkeling of opvallende bijzonderheden in het bewegingspatroon.

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën