Veelgestelde vraag
Wat doen Bètablokkers?

Bètablokkers verlagen de bloeddruk, de hartfrequentie en vertragen de geleiding over de AV-knoop. De hartspier wordt minder gevoelig voor prikkels als stress en inspanning. Bètablokkers zijn daardoor onder andere bruikbaar als bloeddrukverlager én inzetbaar bij ritmestoornissen (zoals (supra)ventriculaire tachycardieën en boezemfladderen en -fibrilleren). Eén van de bijwerkingen is benauwdheid of het uitlokken van een astma aanval, doordat bètablokkers ook effect hebben op de luchtwegen.

Ook interessant