Veelgestelde vraag
Wat zijn hartritmestoornissen?

Het niet regelmatig, te snel of te langzaam samentrekken van boezems en/of kamers.

Het hart hoort in een bepaald ritme te kloppen. In normale situaties kan het ritme wel enigszins veranderen, bijvoorbeeld door de ademhaling, maar de veranderingen zijn minimaal. Bij hartritmestoornissen zijn er problemen met het hartritme. Je hebt de extrasystolen (het overslaan van een hartslag), de tachycardie (de te snelle hartslag) en de bradycardie (de te langzame hartslag).

De meeste hartritmestoornissen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking ontstaan na een operatie. Door verbeterde chirurgische technieken in de afgelopen jaren, komen hartritmestoornissen bij deze groep kinderen minder voor, maar ze zijn niet verdwenen. Bij een deel van de geopereerde kinderen ontstaan nog steeds hartritmestoornissen. Zowel op korte termijn, dus de eerste dagen na de operatie, als op lange termijn, jaren later.

Kort na een operatie aan het hart, ten gevolge van een aangeboren hartafwijking, kunnen hartritmestoornissen ontstaan. Bijvoorbeeld door zwelling van het hartweefsel, waardoor de prikkelgeleiding verstoord wordt of door verstoring van het evenwicht van zouten, zuren en hormonen in het bloed. Ook kunnen lang na de ingreep, vanwege littekenvorming, stoornissen ontstaan in de geleiding. Het welzijn van kinderen met aangeboren hartafwijkingen, wordt voor een belangrijk deel bepaald door ritmestoornissen.

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën