Veelgestelde vraag
Hoe vaak komt CVS in Nederland voor?

We weten niet precies hoe vaak CVS in Nederland voorkomt.
Want niet iedereen met ernstige moeheid gaat naar de dokter. Ook weten (nog) niet alle huisartsen precies wat CVS is. Daardoor herkennen ze het soms niet.

In Engeland is kort geleden een groot onderzoek naar CVS gedaan. Daaruit blijkt het volgende:
  • ongeveer 30% van de jongeren tussen de 13 en 15 jaar heeft last heeft van 'gewone', ernstige moeheid.
  • 5 op de 1000 jongeren hebben CVS.
  • de meeste jongeren met CVS zijn binnen één jaar beter.
  • elk jaar komen er evenveel CVS-patiënten bij als er af gaan; de patiënten die er af gaan zijn beter geworden.
Als je de Engelse cijfers omrekent naar Nederland, zouden hier ongeveer 6000 jongeren CVS hebben.

Ook interessant