Veelgestelde vraag
Kan mijn vader CVS hebben?

Het is mogelijk dat meerdere familieleden CVS hebben. Dus ook je vader. Maar CVS komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. We weten niet precies hoe dat komt.

Mannen zitten anders in elkaar dan vrouwen. Ze uiten zich meestal sterker bij spanningen of stress. In woorden of in gedrag. Over het algemeen uiten vrouwen zich minder. Ze betrekken stress vaak meer op zichzelf.
Meisjes vergelijken zichzelf meestal makkelijker met hun moeder dan met hun vader. Ze leven zich meer in hun moeder in en nemen gedrag van haar over.

Ook interessant