Mixed connective tissue disease (MCTD)

Mixed connective tissue disease is een gemengde bindweefselziekte. Door een auto-immuunreactie raken je spieren, gewrichten, bindweefsel en huid ontstoken, of je inwendige organen zoals hart, nieren en longen.

Jeugdreuma e.a.

Onder cyberpoli Jeugdreuma vallen een aantal (systemische) auto-immuunziekten. Juveniele idiopathische artritis (JIA) of jeugdreuma komt het meest voor. Maar ook over juveniele dermatomyositis (JDM), sclerodermie, MCTD, SLE (Systemische Lupus Erythematosus) en systemische vasculitis (bijvoorbeeld Kawasaki, Henoch Schonlein en Wegener) is veel informatie te vinden.

Ga naar de Jeugdreuma e.a. poli

Jeugdreuma e.a.

Zoekresultaten voor "Mixed connective tissue disease (MCTD)" op de Cyberpoli

Jeugdreuma e.a.