Nefrotisch syndroom

Nefrotisch syndroom ontstaat door een niet goed werkende nier, waarbij oedeem (opeenhoping van vocht in de weefsels) optreedt door een te laag eiwitgehalte (albumine) in het bloed en verlies van eiwitten in de urine. Zonder behandeling kan dat leiden tot (ernstige) nierfunctiestoornissen.

Zoekresultaten voor "Nefrotisch syndroom" op de Cyberpoli

Nieraandoeningen

Trombose