Ziekte van Kawasaki

Bij de ziekte van Kawasaki zijn de kleine tot middelgrote bloedvaten ontstoken. De ontsteking wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie. De ziekte komt vaak voor bij kinderen jonger dan zes jaar en ontstaat door ‘ontregeling’ van het afweersysteem. Dat keert zich tegen lichaamseigen cellen (endotheel van de endomysiale capilairen) en veroorzaakt daar ontstekingen die de kleine en middelgrote bloedvaten beschadigen.

De aanleg voor de ziekte is erfelijk bepaald, maar of je het ook echt krijgt, hangt af van meerdere factoren, zoals bijvoorbeeld omgevingsfactoren. De klachten kunnen heel wisselend zijn, maar kenmerkend zijn de hoge koorts die langer dan vijf dagen duurt ondanks het gebruik van antibiotica, een rode tong (en vaak ook lippen), ontstoken ogen, lusteloosheid en prikkelbaarheid. Je kunt ook last hebben van gezwollen lymfeklieren in de hals of buik en huiduitslag.

Jeugdreuma e.a.

Onder cyberpoli Jeugdreuma vallen een aantal (systemische) auto-immuunziekten. Juveniele idiopathische artritis (JIA) of jeugdreuma komt het meest voor. Maar ook over juveniele dermatomyositis (JDM), sclerodermie, MCTD, SLE (Systemische Lupus Erythematosus) en systemische vasculitis (bijvoorbeeld Kawasaki, Henoch Schonlein en Wegener) is veel informatie te vinden.

Ga naar de Jeugdreuma e.a. poli

Jeugdreuma e.a.

Zoekresultaten voor "Ziekte van Kawasaki" op de Cyberpoli

Jeugdreuma e.a.